Coronanyt

Randers Kommune tilbyder ekstra service til sårbare ældre under Coronakrisen

Ældre borgere, der tidligere har fået hjemmebesøg af kommunale vejledere i Randers Kommune, får nu tilbudt telefonsamtaler med råd og vejledning om ensomhed, indkøb og hjælp til at vedligeholde træningsaktiviteter.
Som et nyt tiltag under Coronakrisen udvider Randers Kommune deres servicevifte til ældre sårbare borgere. Hjælpen gives til ældre borgere, der i hverdagen er tilknyttet en kommunal vejleder også kaldet en forebygger. Den ekstra service under coronakrisen drejer sig om telefonkontakt med råd og vejledning vedrørende hverdagens problemer og idéer til aktiviteter og hjælp til at vedligeholde træning.
– Vi må ikke tabe nogle på gulvet. Vi opfordrer derfor til, at borgerne selv ringer til os, hvis man har behov for hjælp. Vi kan altid starte med en god snak, og så kan vi se, hvor det leder os hen – siger Line Fiil Hjulmand., der er ansat som forebygger i Randers Kommune.
Line Fill Hjulmand er én af Randers Kommunes fire forebyggere. De har til opgave at kontakter ældre borgere i Randers Kommune fra de fylder 75 år for at høre, om de har brug for et hjemmebesøg eller anden form for vejledning i forhold til deres boligsituation, helbred, motion, sundhed, ensomhed eller andet.
Tilbuddet om råd og vejledning gælder stadig under coronakrisen. Nu er de personlige møder ved hjemmebesøg dog afløst af et telefonopkald til de borgere, der stadig ønsker det. Derudover ringer de fire forebyggere til så mange særligt sårbare ældre som muligt telefonisk. Her går opkaldet eksempelvis ud på at vedligeholde træning eller aktiviteter hos den ældre.
– Vi kan eksempelvis spørge ind til, om borgeren har fået bevæget sig. Hvis ikke, så kan vi foreslå dem at gå nogle ture rundt i deres bolig eller at rejse sig og sætte sig et antal gange og andre lignende tiltag – siger Line Fiil Hjulmand, forebygger hos Randers Kommune.
Hjælp til indkøb eller social kontakt
Nogle af de tiltag, som forebyggerne kan snakke med borgerne om i telefonen i denne tid, er hjælp til at bekæmpe ensomhed eller om de ældre får købt ind.
– I denne tid er det endnu mere vigtigt, at vores ældre borgere holder sig inden døre, da de er særligt udsatte i forhold til Covid-19. Derfor får vi typisk en snak med dem om, hvordan de håndterer deres indkøb og minder dem om at bruge nogle af de indkøbsordninger, der findes.
– Vi får også et indblik i borgernes sociale kontakt. I denne tid, hvor man ikke kan mødes i aktivitetscentrene eller hos naboen, kan der opstå en følelse af ensomhed hos flere end normalt. Her hjælper vi borgerne til at kontakte Ældre Sagen, der i denne tid har igangsat et tiltag, de kalder “en telefonven” . Eller vi hjælper dem med at blive koblet op på nogle af de eksisterende telefonkæder, der er i kommunen – fortæller Line Fiil Hjulmand.

Kommentarer