Uddannelse

Randers Fælleselevråd skaber fællesskab på tværs af skoler

May Kyaw (formand) og Karoline Egede Ljungbjerg fra Randers Fælleselevråd så meget frem til at møde andre elever og snakke om fællesskab, elevdemokrati og holdninger.

Fredag d. 21. februar 2020 inviterede Randers Fælleselevråd alle folkeskolerne på en skøjtetur. Formålet med arrangementet var at udbrede fællesskabet på tværs af skoler og gøre opmærksom på, hvad elever på alle skoler kan bruge fælleselevrådet til.

For andet år i træk inviterede Randers Fælleselevråd alle elever fra de Randrusianske folkeskoler til en eftermiddag på skøjtebanen, med varm kakao og kager, konkurrencer og fællesskab.
Hvad sætter du pris på ved din skole, hvad kunne være bedre, og hvad kunne du tænke dig, RFE tog fat på? Det var de spørgsmål, fælleselevrådet ville have svar på. Både i form af skrevne svar, som kunne afleveres i en medbragt boks, men også gennem dialog med de fremmødte.
– Vi vil gerne snakke med så mange som muligt i dag. Vi vil gerne i kontakt med eleverne og snakke med dem, om de ved hvad vi gør i fælleselevrådet. De skal vide, at vi er deres talerør, og at vi kan hjælpe med at løse nogle af de problemer, de har på deres skole. For nylig har vi lavet en kampagne om skrald, fordi eleverne har fortalt os, at der er for meget skrald på skolerne. Så har vi lavet plakater og opslag på sociale medier, for at sætte fokus på det. Det er dét, vi kan i fællesskab, og det vil vi gerne have, at eleverne ved – siger formand for Randers Fælleselevråd, May Kyaw.
Stor opbakning til fællesskabet
I løbet af eftermiddagen var ca. 200 nysgerrige elever, forældre og andre borgere forbi fælleselevrådets pavillon ved skøjtebanen. Til sidst var både kage og kakao revet væk.
Det blev derfor til mange gode snakke med de fremmødte, bl.a. om valgfag i folkeskolen, som en særlig projektgruppe i fælleselevrådet i øjeblikket arbejder på at kvalificere. Boksen blev også fyldt op med sedler, som fælleselevrådet følger op på, næste gang de mødes.
– Fælleselevrådet er elevernes talerør. Det er fælleselevrådet, der kan videreformidle elevernes holdninger og perspektiver både på ledelsesniveau og til politikerne. Derfor er det virkelig en god idé at afholde det her arrangement, så flere elever bliver opmærksomme på, hvem der taler på deres vegne, og hvor de kan gå hen. Det er nogle vigtige emner, de sætter på dagsordenen, og jeg glæder mig til at høre mere om, hvad de har fået ud af fredagens møde – siger skolechef, Jesper Kousholt.
Et aktivt elevdemokrati
Randers Fælleselevråd blev startet i 2016 for at styrke elevdemokratiet i Randers Kommune. Siden da har skiftende fælleselevråd arbejdet for at forbedre skolelivet for kommunens 8.000 folkeskoleelever, blandt andet ved at sørge for, at elevernes ønsker bliver hørt i den politiske proces.
Formålet med fælleselevrådet er, at skabe en platform for elevernes holdninger og samtidig sætte aftryk ift. at skabe et bedre skoleliv for alle elever i folkeskolen i Randers.

Kommentarer