Øster Tørslev

Psykolog tilbud til ældre i Randers under Coronakrisen

Sårbare ældre kan nu få psykologsamtaler via telefonen

Randers Kommune har siden 2019 tilbudt psykologsamtaler til en afgrænset gruppe af særligt sårbare ældre borgere som hjælp til at håndtere aktuelle psykiske belastninger.
Under Coronakrisen, hvor psykolog Camilla Dahl Sørensen ikke kan tage på hjemmebesøg og holde samtaler med borgerne som normalt, er der nu oprettet en telefonhotline, og samtidig er tilbuddet om en samtale udvidet til en bredere målgruppe end normalt.
Særlig opmærksomhed er vigtig
Den nuværende situation med Coronavirus kan opleves utryg for alle og ikke mindst for ældre, der alene på grund af alder tilhører en risikogruppe.
– Situationen i landet lige nu kan i sig selv være årsag til følelser af isolation, ensomhed og utryghed og give anledning til bekymringer, som hurtigt kan løbe afsted med en – fortæller psykolog Camilla Dahl Sørensen.
At blive ældre kan også under normale tider være forbundet med særlige udfordringer, som kan gå hen og blive psykisk belastende. Nogle oplever at føle sig ensom, blive trist, at det er psykisk svært at håndtere sygdom eller funktionstab, sørger over at have mistet nærtstående, eller oplever at have livsfortrydelser eller får mange tanker om livets afslutning.
– Den type tanker og følelser kan blive forstærket, når man samtidig skal blive hjemme og måske bliver isoleret. Derfor er det vigtigt at kunne tilbyde en hotline til en samtale med en psykolog i stedet for at sætte tilbuddet på pause, til vi er på den anden side – siger Camilla Dahl Sørensen.
Hvem kan ringe til Hotline?
Tilbuddet omfatter alle ældre borgere (65 år og opefter) i Randers Kommune som enten bor på plejehjem, modtager forebyggende hjemmebesøg, er visiteret til hjemmehjælp eller sygepleje eller deltager i et rehabiliterende forløb gennem kommunen. Normalt bliver en borger visiteret til tilbuddet gennem kommunens medarbejdere, og man får typisk tilbudt seks samtaler. Men i denne tid har Omsorgsområdet i Randers Kommune åbnet for muligheden for ældre borgere, der er en del af målgruppen, og som oplever et behov. De kan ringe ind og booke en tid til en samtale af 30 minutters varighed.
Sådan gøres brug af hotline
Ældre borgere i Randers, som falder inden for den førnævnte målgruppe, kan ringe til psykologen på 20 36 18 26 fra mandag til torsdag i tidsrummet kl.10.00-12.00. Her booker man en tid til en telefonsamtale. Borgere kan selv henvende sig i den førnævnte telefontid, men medarbejdere eller en pårørende er også meget velkomne til at henvende sig på vegne af en borger (med borgerens samtykke).

Kommentarer